Outlook 2

.

Epost-inställningar till Windows, såsom Outlook.


1.

Öppna Outlook.

2.

Välj Arkiv uppe i vänstra hörnet.

.

.


3.

Klicka sedan på + Lägg till konto ovanför Kontoinställningar

4.

Klicka på Avancerade alternativ, bocka i “Jag vill konfigurera mitt konto manuellt“. Skriv din mail och klicka på Anslut.

.

.


5.

Välj alternativet IMAP.
.
.

.

.

6.

Fyll in:
Server för inkommande: server10.serverdrift.com
Inkommande port: 993
Server för utgående: server10.serverdrift.com
Utgående port: 465

Se till att krypteringsmetod är SSL/TSL på båda alternativen.
Bocka INTE i “kräv säker lösenordsauktorisering (SPA) vid inloggning

Klicka sedan Nästa.

.

.


7.

Skriv in ditt lösenord, och klicka på Anslut.
Du är nu klar!

.