.

Vill du utvecklas? Läs detta

Visste du att företagsmarknaden är 9 gånger större än privatmarknaden?
900% alltså.

 

Kommuner, fastighetsägare, byggbolagen, förvaltarna. Där fattas de stora besluten.

 

Men hur får man in foten?
Hur ska man synas?

 

Ett genomtänkt sätt för att marknadsföra sig till företagskunder, är att kommunicera regelbundet med de relevanta beslutsfattarna som sitter i bolagen som räknas.

 

.

.

.

.

.

.

.

Lyft blicken

Bygg & Fastighetsbranschen i Sverige blir helt plötsligt inte så stor, om man gör det rätt.

 

Detta leder till bättre rykte, större projekt och seriösa kundkontakter som tänker långsiktigt.

 

Du kan ta bättre betalt, och därmed attrahera kvalificerad personal och kompetenta samarbetspartners.

 

Även andra intressanta affärsmöjligheter kan uppenbara sig. Uppköp. Förvärv. Samarbeten m.m.

 

Webolia har ett unikt kundregister av nyckelpersoner inom Fastighetsbranschen: Byggherrar, Fastighetsägare, hyresvärdar, tjänstemän, förvaltare och bostadsrättsföreningar m.m.

 

… samt inom Byggindustrin: Platschefer, inköpare, direktörer etc. hos de större Byggbolagen & konsultbolagen.

 

Inled en diskussion med oss hur vi kan öppna nya dörrar tillsammans.

 

.

.

.

.

.

Alex, Olof, Gustav & Max

.

.

Kontakta oss idag

Namn *

Företag

Telefon *

Epost *

Hur kan vi hjälpa dig?

.