Epost-inställningar till Windows-mail

1.

Öppna appen Windows Mail

2.

Gå till Hantera konton.

Klicka på inställningar-ikonen längst ned till vänster och gå till Hantera konton i det övre högra hörnet.

3.

Klicka på Lägg till konto

4.

Välj annat konto.

Välj Annat konto i fönstret som dyker upp.

5.

Steg 5 – Ange dina inloggningsuppgifter

 1. Ange din E-postadress, ditt Visningsnamn och Lösenord.
 2. Klicka på Logga in.

6.

Steg 6 – Klar!

Ditt e-postkonto är nu konfigurerat. Klicka på Klar för att börja använda din e-post.

7.

Kontrollera serverinställningarna

Windows Mail-appen bör automatiskt identifiera serverinställningarna, men om inte, lägg till följande:

 •  E-postadress: Den e-postadress du vill lägga till.
 •  Användarnamn: Samma e-postadress som ovan.
 •  Lösenord: Ditt e-postlösenord. Det är lösenordet som du också använder för att logga in på Webbmailen.
 •  Kontonamn: Ge kontot ett namn så att det är lätt för dig att hitta.
 •  Skicka dina meddelanden med det här namnet: Visningsnamnet mottagarna ser när du skickar ett e-postmeddelande till dem.
 •  Server för inkommande e-post: mail.peterbygg.se
 •  Kontotyp: IMAP
 •  Server för utgående e-post (SMTP): mail.peterbygg.se
 •  Markera alla fyra rutorna: Utgående server kräver autentisering, Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post, Kräv SSL för inkommande e-post och Kräv SSL för utgående e-post.


Klicka på Logga in för att slutföra konfigurationen.